Universiteit Stellenbosch geakkrediteer Private Residence
2017 Aansoekvorms – PAS NOU

Hierdie fasiliteit is deur die Universiteit van Stellenbosch akkrediteer as verblyf wat voldoen aan die standaarde wat deur die Departement van Hoër Onderwys voorgeskryf is en word dus as voorkeur verblyf vir studente bemark wat nie plek in die Universiteit koshuise kry nie.

Hoewel die Universiteit nie ʼn direkte party tot die ooreenkoms is nie, geld alle Universiteit reëls en regulasies waarna in die ooreenkoms verwys word by wyse van inkorporasie.

Kontak ons nou om u plek in in hierdie nuwe moderne Stellenbosch Universiteit geakkrediteerde privaat koshuis te bespreek vir 2016.

Nooitgedacht Block CStellenbosch University